Links

:

  Bølgeenergianlæg

  • AW-Energy
   Finske AW-Energy står bag “WaveRoller”, der bl.a. er blevet testet ud for Portugal og Orkney.
  • DEXA Wave Energy
   DEXA Wave Energy står bag DEXA converteren, der er et bølgeenergianlæg, der består af tre pontoner
  • Floating Power Plant
   Det danske selskab Floating Power Plant A/S står bag bølgeenergianlægget “Poseidon”, der er en kombination af et bølgeenergi, og vindmøller.
  • LEANCON Wave Energy
   LEANCON Wave Energy har udviklet en koncept for et bølgeenergianlæg. Der er udført modelforsøg, og næste trin test at en 1:10 model.
  • Ocean Harvester
   Det svenske firma Ocean Harvesting står bag point absorber anlægget Ocean Harvester. Anlægget bruger en kontravægt til at udligne bølgeenergien. Firmaet er grundlagt af Mikael Sidenmark i september 2007
  • Ocean Power Technologies
   Amerikanske Ocean Power Technologis blev grundlagt i 1994 og er med deres PowerBoyd involveret i projekter ved bl.a. Hawaii, New Jersey og Spanien.
  • Oceanlinx
   Australske Oceanlinxs her udviklet et OWC (Oscillating Water Column) anlæg,der både bruges til at levere el direkte til nettet, men også til at lave ferskvand og brint af havvand. Firmaet hed tidligere Energetech Australia.
  • Pelamis Wave Power
   Pelamis Wave Power har med “Pelamis Wave Energy Converter” lavet den første fuld-skala prototype af et bølgeenergianlæg, der leverede el til nettet. Pelamis Wave Power er i gang mad projekter ud for Skotland, ud for sydvest England, og ud for Portugal.
  • Povlonis Innovation
   Povlonis Innovation står bag “WaveSpinner”, der er en flyderbaseret bølgeenergimaskine.
  • SeWave
   SeWave står bag et bølgeenergianlægget på Færøerne, det er sprængt ind i en klippe.
  • Wave Star Energy
   Wave Star Energy er et lovende danske projekt, der har bevist konceptet men en 1:10 skalamodel der har leveret strøm til nettet siden 2006
  • WAVEenergy AS
   Norske WAVEEnergy AS er selskabet bag Seawave Slot-cone Generatoren(SGG).SGG er et overskylningkoncept, der kan udnyttes onshore og offshore.
  • waveenergyfyn
   waveenergyfyn er firmaet bag Bølgevingen, der er et flyderbaseret bølgeenergianlæg, der kombinere fordelene ved lette flydere og fordelene ved tunge flydere.
  • WavePlane
   WavePlane er selskabet bag “Bølgehøvlen”, der er et bølgeenergianlæg der er udviklet i 1990’erne af Erik Skaarup. Erik Skaarup sidder i bestyrelsen af WavePlane A/S.

  Offentlige Sider

  • Det Europæiske Miljøagentur
   Det Europæiske Miljøagentur har til opgave at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige miljøoplysninger. EEA er et EU-organ, der dog er åbent for medlemskab af lande uden for EU.
  • Energi styrelsen
   Energistyrelsen er en styrelse under Klima- og Energiministeriet. Energistyrelsen beskæftiger sig med opgaver i relation med energiforsyning og – forbrug, og dermed også bølgeenergi.
  • Wave Energy Research Group – Aalborg Universitet
   Wave Energy Research Group på Aalborg Universitet udfører simulation og test af bølgeenergianlæg

  Resourcer

  • Nordisk Folkecenter
   Nordisk Folkecenter driver “kravlegården”, der er danmarks prøvestation for bølgeenergi.
  • WEIA
   Weia (Wave Energy Industry Association) er brancheforeningen for bølgeenergiindustrien i Danmark. Bland medlemmerne er hører Wave Dragon, Dexa Wave Energy, og Wave Dragon. Foreningen arbejder for et samarbejde mellem de kommercielt drevne bølgeenergivirk
  • Wikipedia – engelsk
   Læs Wikipedias engelske artikel om bølgeenergi

  Bølgedata

  Bølgedataene her på siden stammer fra Kystdirektoratet. Målingerne sker på 16 meter vand, ud fra Fjaltring, på den jyske vestkyst.
  Se flere bølgedata her: www.kyst.dk

  Hvad er signifikant bølgehøjde?
  Signifikant bølgehøjde er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

  Oplysningerne bringes med tilladelse fra KystdirektoratetLuk