Bølgeenergi og finanskrise – gave eller katastrofe

aquabuoyI februar meddelte canadiske Finavera Renewables Inc. at de sætter deres bølgeenergi udvikling på standby, og forsøger at komme ud at to projekter i henholdsvis staten Washington og
Californien. Beslutninger begrunder de med muligheden for at satse på deres igangværende vindenergiprojekter, og vise deres aktionærer ”en klarere vej til indtægt”.

Det er klart der i krisetider vil der være en tendens til at satse på det sikre, og udskyde projekter med en længere tilbagebetalingsperiode, og det kan meget vel komme til at ramme andre bølgeenergiprojekter rundt om i verden.

På den anden side står de mange vækstpakker regeringer rund om i verden har vedtaget, og som nu pumper svimlende mange milliarder ud i hele verdenssamfundet. Ville bølgeenergivirksomheder og projekter ikke være oplagte emner til at modtage nogle af disse midler? Det virker umiddelbart som en oplagt idé, og flere meningsmålinger viser da også at danskerne mener det vil være fornuftigt at bruge penge på at udvikle bølgeenergi og andre alternative energiformer. Hvad der bliver politisk vedtaget er derimod ikke til at sige. I dele af oppositionen har der længe være et ønske om at give bølgeenergi bedre forhold. Både tilskud til forskning, tilskud til demonstrationsprojekter, tilskud til markedsmodning og tilskud i form at en fast forhøjet afregningspris til bølgeenergianlæg har været på tale. Regeringen og deres støtteparti Dansk folkeparti har der derimod – i hvert fald end til nu, ikke ville hæve hverken støtten til bølgeenergi udvikling, eller hæve afregningspriserne. Der findes ikke en stærk bølgeenergilobby, der ville kunne bearbejde politikerne, og det kan måske betyde at en evt. vækstpakke vil gå uden om bølgeenergien.

Endelig er det jo også muligt at finanskrisen hverken er en katastrofe eller en gave, men et grund vilkår for hele samfundet, der hverken vil på virke bølgeenergien i positiv eller negativ retning. Det bliver spændene at se hvad der sker.

Finavera Renewables Inc. står bag AquaBuOY, der er et OWC- anlæg der består af klynger af bøjer. Finavera beholder teknologien til AquaBuOY, og deres langsigtede mål om at levere bølgeenergi består.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


× en = 8

Bølgedata

Bølgedataene her på siden stammer fra Kystdirektoratet. Målingerne sker på 16 meter vand, ud fra Fjaltring, på den jyske vestkyst.
Se flere bølgedata her: www.kyst.dk

Hvad er signifikant bølgehøjde?
Signifikant bølgehøjde er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

Oplysningerne bringes med tilladelse fra KystdirektoratetLuk