Google søger bølgeenergi patent

Google har ansøgt om patent på et flydende datacenter. Patentansøgningen omfatter både vind- og bølgeenergi. Ansøgningen beskriver også hvordan datacentrets naturlige mobilteten kan bruges til at indsætte det i f.eks. katastrofeområder eller krigszoner.

Læs pateientansøgninger hos USPTO (Den Amerikanske patentstyrelse )

Fælles skotsk – irsk potentiale undersøgelse

Skotland og Irland har bekendtgjort at de sammen vil foretage en undersøgelse af mulighederne for etablering og udbygning af elektricitetsnittet, for at kunne udnytte vind-, bølge- og tidevandsenergien i området.

Læs mere hos Det skotske hjemmestyre

Bølgedata

Bølgedataene her på siden stammer fra Kystdirektoratet. Målingerne sker på 16 meter vand, ud fra Fjaltring, på den jyske vestkyst.
Se flere bølgedata her: www.kyst.dk

Hvad er signifikant bølgehøjde?
Signifikant bølgehøjde er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

Oplysningerne bringes med tilladelse fra KystdirektoratetLuk