Dexa Wave Energy søsætter 0,4 kW converter

Som tidligere omtalt har Dexa Wave Energy planer om at have en 5 kW modelanlæg af deres DEXA converter parat til klima topmødet, der afholdes i København til december. 9. april nåede man endnu et skridt på vejen, ved at søsætte en 0,4 kW model ved Kås Hoved i Limfjorden.

Se indslaget hos TV Midtvest

Bølgedata

Bølgedataene her på siden stammer fra Kystdirektoratet. Målingerne sker på 16 meter vand, ud fra Fjaltring, på den jyske vestkyst.
Se flere bølgedata her: www.kyst.dk

Hvad er signifikant bølgehøjde?
Signifikant bølgehøjde er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

Oplysningerne bringes med tilladelse fra KystdirektoratetLuk