Dexa Wave Energy søsætter 0,4 kW converter

Som tidligere omtalt har Dexa Wave Energy planer om at have en 5 kW modelanlæg af deres DEXA converter parat til klima topmødet, der afholdes i København til december. 9. april nåede man endnu et skridt på vejen, ved at søsætte en 0,4 kW model ved Kås Hoved i Limfjorden.

Se indslaget hos TV Midtvest

Dexa lader op til klimatopmøde

I disse dage arbejder DEXA Wave Energy på at blive klar til at søsætte en 0,4 kW model af deres DEXA converter. Modellen der skal ligge udfor Venø, skal primært bruges til at eftervise de beregninger og modelforsøg i DEXA har lavet i Bølgetanken på Aalborg Universitet holder når modellen bliver 10 gange så […]

Bølgedata

Bølgedataene her på siden stammer fra Kystdirektoratet. Målingerne sker på 16 meter vand, ud fra Fjaltring, på den jyske vestkyst.
Se flere bølgedata her: www.kyst.dk

Hvad er signifikant bølgehøjde?
Signifikant bølgehøjde er gennemsnittet af den højeste 1/3 af bølgerne. Den signifikante bølgehøjde svarer nogenlunde til den bølgehøjde, som en trænet iagttager vil bedømme bølgehøjden til.

Oplysningerne bringes med tilladelse fra KystdirektoratetLuk